Μαρία Απατζίδη (ΜέΡΑ25) Κατάθεση ερώτησης για την παραποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων από πλευράς Διοίκησης ΕΦΚΑ

Η Μαρία Απατζίδη, βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΜέΡΑ25, κατέθεσε στις 18/1/2021  ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, για την παραποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων από πλευράς Διοίκησης ΕΦΚΑ.

Η κα Απατζίδη ανέφερε ότι σύμφωνα με  καταγγελία του ΠΣΕ ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ Αγροτών), η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ μεταβάλλει τις οδηγίες της προς το δυσμενέστερο, βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία εργαζομένων και πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται αποκλίσεις, που αφορούν στη «Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό» και στην «Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό».

Η κα Απατζίδη υπογράμμισε ότι  από την αρχή της πανδημίας, ο Φορέας δεν ευθυγραμμίζεται πλήρως και εγκαίρως, όσον αφορά στις γενικές οδηγίες που δίνονται για τις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα καθώς και στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων πρόληψης και προστασίας (εκτεταμένα τεστ, τακτικές απολυμάνσεις κ.α.), με αποτέλεσμα να συνιστά πηγή διασποράς για εργαζόμενους και συναλλασσόμενους πολίτες. Έτσι, σε πολλές δομές του Φορέα σε όλη τη χώρα, με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησής του, δεκάδες υπάλληλοι εργάζονται χωρίς τις απαραίτητες αποστάσεις, με χρήση κοινών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών και άλλων μέσων, και ταυτόχρονα εξυπηρετούν πλήθος πολιτών προσερχόμενων στα γραφεία, με ή χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού.

Η βουλευτής κατέληξε ρωτώντας τον Υπουργό τι απαντά στην παραπάνω καταγγελία και πώς προτίθεται να επιλύσει τα συγκεκριμένα ζητήματα που αναφέρονται.