ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στο athensgo.gr δημοσιεύονται άρθρα και από άλλα sites με το σύστημα syndication και ενδέχεται να περιέχουν παραπομπές σε υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η παραπομπή στους ανωτέρω υπερσυνδέσμους δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτών, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου.

Δεν ευθυνόμαστε στις αναδημοσιεύσεις από άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους. Σε περίπτωση που το δημοσίευμα δεν ισχύει παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@athensgo.gr καθώς και στην σελίδα του athensgo στο Facebook ώστε να το αφαιρέσουμε.