1.553 προσλήψεις σε ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (μόνιμοι, εποχικοί)

Μπαράζ προσλήψεων μονίμων και εποχικών από τους δύο κυρίαρχους φορείς ενέργειας της χώρας.

Με τις νέες προκηρύξεις θα επιλεγούν 158 μόνιμοι στον ΔΕΔΔΗΕ και 1.395 εποχικοί στη ΔΕΗ.

Θα επιλεγεί προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Οι ειδικότητες που, κυρίως, ζητούνται είναι:

  • Μηχανικοί
  • Τεχνικοί
  • Πτυχιούχοι Πληροφορικής
  • Διοικητικοί
  • Φύλακες
  • Εργάτες

Σημειώστε δύο κρίσιμα στοιχεία:

  1. Οι προκηρύξεις της ΔΕΗ θα αρχίσουν να βγαίνουν σταδιακά από το πρώτο 10ήμερο του Μαΐου
  2. Η προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να εκδοθεί αμέσως μετά το Πάσχα

workcenter