Όταν ο άντρας φεύγει από το σπίτι η γυναίκα του ξεκινάει την “δουλειά”

Τι δουλειά μπορεί να κάνει άραγε;