Όσο πιο πολύ σεξ κάνεις μεγαλώνει το πέος: Ισχύει;

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το πέος του άνδρα 

Το μέγεθος του πέους μπορεί να αυξηθεί;

Υπάρχουν εγχειρήσεις που αυξάνουν το μέγεθος του πέους κατά 2-3 εκατοστά. Η διάμετρος του πέους μπορεί επίσης να αυξηθεί κατά ένα μικρό ποσοστό. Καλό είναι όμως οι εγχειρήσεις αυτές να γίνονται μόνο σε άντρες που έχουν παθολογικά μικρό πέος γιατί αποτελούν αρκετά σοβαρές επεμβάσεις με δυνητικά σημαντικές επιπλοκές.

Αν οι αμφιβολίες για το μέγεθος του πέους παραμένουν, τί μπορεί να κάνει ένας άντρας;

Οι ανησυχίες για το μέγεθος του πέους είναι πολλές φορές τόσο βαθιά ριζωμένες στη σκέψη του άντρα που ακόμα και η πιο κατατοπιστική ενημέρωση δεν μπορεί να τις διώξει. Κι ό,τι κι αν λένε οι ειδικοί θα υπάρχουν πάντα άντρες που μετρούν και ξαναμετρούν το μήκος της στύσης τους και δεν το βρίσκουν ικανοποιητικό. Υπάρχουν άλλωστε και παθολογικές περιπτώσεις, έστω και αν δεν θεωρούνται συχνές. Στις περιπτώσεις αυτές δύο ειδών εξετάσεις μπορούν να ξεκαθαρίσουν το πρόβλημα. Η μια είναι ο έλεγχος των γεννητικών ορμονών στο αίμα. Η φυσιολογική ορμονική λειτουργία των όρχεων δεν συνδυάζεται ποτέ με παθολογικό μένεθος του πέους. Η δεύτερη εξέταση είναι το τέστ παπαβερίνης. Πρόκειται για μια προκλητή στύση, που επιτρέπει στον ειδικό να μελετήσει με ακρίβεια τις διαστάσεις του πέους όταν είναι σε στύση και να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο. Η αντικειμενικότητα αυτών των εξετάσεων καταφέρνει συνήθως να ξεκαθαρίσει αμφιβολίες μιας ολόκληρης ζωής.

Πού μπορεί να οφείλεται η κάμψη του πέους;

Ένας πολύ μικρός αριθμός άντρων γεννιούνται με τέτοιο πρόβλημα. Σε μεγαλύτερες ηλικίες συνήθως πρόκειται για τη νόοο του Peyronie, η οποία δημιουργεί αρτηριοσκλήρυνση των σηραγγωδών σωμάτων του πέους Η πάθηση αυτή είναι καθαρό τοπική και το πέος ζαρώνει ηρος την πλευρά που υπάρχουν εσωτερικό τοπικές εστίες ορτηριοσκλήρυνσης.

Το πέος μεγαλώνει όσο αυξάνει η σεξουαλική δραστηριότητα του άντρα;

Όχι. Το μέγεθος του πέους παραμένει σταθερό μετά το τέλος της εφηβείας και την ολοκλήρωση της σωματικής ανάπτυξης του άντρα Η κανονική σεξουαλική δραστηριότητα απλό είναι δυνατό να ενισχύει την πεποίθηση του άντρα ότι είναι ικανός, άρα και η στύση του είναι συνήθως πολύ καλή και γι αυτό το λόγο το πέος μπορεί να φαίνεται μεγάλο.

AdTech Ad

AdTech Ad

boro