Χιλιάδες αποσπασμένοι υπάλληλοι αποκτούν με μετάταξη, οργανική θέση στο Δημόσιο

Οργανική θέση στην υπηρεσία που υπηρετούν επί χρόνια η μήνες ως αποσπασμένοι μπορούν, μέσω μετάταξης, να αποκτήσουν με μια απλή αίτηση τους, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι.

Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που συμπεριλήφθηκε στο ψηφισθέν νομοσχέδιο “για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών”, όσοι αποσπασμένοι υπάλληλοι το επιθυμούν μπορούν μέσα σε ένα δίμηνο από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου στο ΦΕΚ υποβάλλοντας αίτηση στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι να αποκτήσουν οργανική θέση σε αυτή.

Η μεταφορά του υπαλλήλου διενεργείται, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας η ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει κενή θέση με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές του.

Στην ίδια τροπολογία αναφέρεται επίσης ότι για την απόκτηση οργανικών θέσεων αποσπασμένων υπαλλήλων δεν απαιτείται έκδοση εγκριτικής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) και αρκεί η σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα υποδοχής εάν υφίσταται.

Παράλληλα με την ίδια τροπολογία και προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιατάρακτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και να ομαλοποιηθεί το καθεστώς της κινητικότητας στο δημόσιο παρατείνονται έως το τέλος του έτους οι αποσπάσεις που έληγαν στις 15/4/2018 μετά από αίτηση των αποσπασμένων υπαλλήλων και απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής (δεν απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου).

newpost