Τι πρέπει να κάνετε αν χάσετε ή σας κλέψουν το δίπλωμα οδήγησης;

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

Τι πρέπει να κάνετε αν χάσετε ή σας κλέψουν το δίπλωμα οδήγησης; Οι στατιστικές έχουν δείξει πως οι απώλειες διπλώματος οδήγησης είναι αρκετά συχνό φαινόμενο, έτσι έχει σχεδιαστεί ένα απλοποιημένο σύστημα επανέκδοσης τους.

Η διαδικασία είναι αρκετά απλή, αρχικά πρέπει να πάτε σε ένα Αστυνομικό Τμήμα και να δηλώσετε την κλοπή ή την απώλεια του διπλώματος οδήγησης. Στη συνέχεια ξεκινάτε την διαδικασία επανέκδοσης του διπλώματος οδήγησης σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων

1) Ταυτότητα ή διαβατήριο. Οι αλλοδαποί πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον και την άδεια παραμονής.

Δίπλωμα οδήγησης

2) Διπλότυπο αξίας 9 ευρώ ή παράβολο χαρτοσήμου αξίας 9 ευρώ από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

3) Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας, αξίας 30 ευρώ εάν είναι η πρώτη φορά επανέκδοσης. Εάν κάνετε τη διαδικασία για δεύτερη φορά το παράβολο διπλασιάζεται στα 60 ευρώ. Και για κάθε επόμενη φορά να θυμάστε η προσαύξηση θα είναι σταθερά 30 ευρώ.

4) Δεύτερο παράβολο αξίας 30 ευρώ πάλι από την Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση νέας άδειας οδήγησης.

5) Μία έγχρωμη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου.

6) Βεβαίωση απώλειας ή κλοπής που έχει εκδώσει το Αστυνομικό Τμήμα που κάνατε την δήλωση.

7) Χάρτινο φάκελο με λάστιχα για την αποθήκευση και αρχειοθέτηση των εγγράφων που παραδίδετε.

Για την περίπτωση απώλειας τους διπλώματος οδήγησης από κλοπή υπάρχει ένα αρκετά παράδοξο. Στην περίπτωση που το δίπλωμα οδήγησης σας έχει κλαπεί μέσα από το αυτοκίνητο σας την ώρα κλοπής του οχήματος ή διάρρηξης του και ήταν στα πράγματα που απέσπασαν οι ληστές τότε δεν χρειάζεται να καταθέσετε το ένα παράβολο. Όμως στην περίπτωση που η απώλεια ή η ληστεία του έγινε σε εξωτερικό χώρο από το αυτοκίνητο είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε κανονικά κάθε έγγραφο.

Να θυμάστε πως το δίπλωμα οδήγησης είναι ένα αρκετά ισχυρό έγγραφο αντίστοιχο της ταυτότητας και του διαβατηρίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά αντί του αστυνομικού δελτίου. Σε κάθε περίπτωση απώλειας του μην αμελήσετε να το δηλώσετε και να εκκινήσετε τις διαδικασίες για την έκδοση νέου διπλώματος οδήγησης καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κλέφτες για διάφορους σκοπούς και να βρεθείτε μπλεγμένοι.