Τι παθαίνει ο κόλπος της γυναίκας όταν έχει καιρό να κάνει σεξ;

Αποχή από το σεξ – Οι βασικές απορίες και οι απαντήσεις 

Γράφει ο Ζήσης Παπαθανασίου, Επίκουρος καθηγητής Γυναικολογίας – ανδρολόγος, διευθυντής Ελληνικού Σεξολογικού Ινστιτούτου. 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ζήσης παπαθανασίου

Η σεξουαλική αποχή τί προβλήματα μπορεί να προκαλέσει;

Η σεξουαλική αποχή νια κάποιο διάστημα δεν προκα­λεί οργανικό πρόβλημα. Αυτός που μπορεί να επηρεα­στεί περισσότερο είναι ο ψυχολογικός παράγοντας. Όταν το άτομο επιχειρεί να κάνει έρωτα μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής, ίσως έχει το άγχος και την ανασφάλεια της πρώτης φοράς για το αν θα τα καταφέρει. Πολλές φορές η σεξουαλική αποχή στα ενήλικα άτομα είναι αποτέλεσμα μιας προϋπάρχουσας κακής ψυχικής κατάστασης ή προβληματικής δόμησης της προσωπικότητας, που επηρεάζει γενικά τις διαπρο­σωπικές σχέσεις. Σε άλλες όμως περιπτώσεις, η αποχή μπορεί να είναι απλά το αποτέλεσμα ανάλογων συγκυ­ριών της ζωής (θάνατος συντρόφου, επαγγελματικές υποχρεώσεις, αρρώστιες κ.λ.π.)

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της μακροχρό­νιας σεξουαλικής αποχής στη σεξουαλικότητα της γυναίκας;

Η μακροχρόνια αποχή προκαλεί κυρίως αρνητικές συναισθηματικές επιπτώσεις, όπως αυξημένο άγχος, απογοήτευση, καταθλιπτική διάθεση και χαμηλή αυτοεκτίμηοη, ιδιαίτερα όταν μια γυναίκα θεωρεί τη σεξουαλική δραστηριότητα σημαντική προϋπόθεση για να αισθάνεται νενικότερα ευχαριστημένη από τη ζωή της Με άλλα λόγια, το μέγεθος των επιπτώσεων της αποχής έχει σχέση με το πόσο επενδύει ψυχικά μια γυναίκα στη σεξουαλική της δραστηριότητα

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της μακροχρό­νιος σεξουαλικής αποχής στη σεξουαλικότητα του άντρα;

Η μακροχρόνια αποχή μπορεί να προκαλέσει στον άντρα διαταραχές της εκσπερμάτισης και της σιύσης, ή ακόμα και της σεξουαλικής επιθυμίας. Τα προβλήμα­τα αυτά αποκαθίστανται πολλές φορές αυτόματα όταν το άτομο ξαναρχίσει μια ομαλή σεξουαλική δρα­στηριότητα.

Γίνεται μικρότερος ο κόλπος της γυναίκας μετά από μεγάλη αποχή;

Όχι. 0 κόλπος είναι ένα όργανο με μεγάλη ελαστικότη­τα και αντοχή. Η μακροχρόνια αποχή μπορεί να προκα­λεί σύσπαση του κόλπου με αποτέλεσμα να δίνεται η ψευδής εντύπωση ότι έχει μικρύνει. Ουσιαστικές αλλα­γές συμβαίνουν μόνο μετά την εμμηνόπαυση. Αυτές οι αλλαγές έχουν αργή εξέλιξη, προκαλούν προοδευτι­κή συρρίκνωση του κόλπου και είναι άσχετες με τη σεξουαλική αποχή.

Γιατί μερικές γυναίκες δεν έχουν καμμία ερωτική δραστηριότητα;

Ακόμη και στις μέρες μας, για έναν αριθμό γυναικών και αντρών η ηθική παραμένει “θέμα υμένος.” Επιβιώνει δηλαδή ακόμη η κοινωνική προκατάληψη που αναγο­ρεύει τη διατήρηση της παρθενιάς σε κοινωνικό και προσωπικό πλεονέκτημα. Για τους λόγους αυτούς ένας αριθμός γυναικών επιλέγει την αποχή από κάθε σεξουαλική δραστηριότητα μέχρι την ημέρα του γάμου. Η έλλειψη πάνιως κάθε σεξουαλικής δραστη­ριότητας μπορεί επίσης να ε/ναι ενδεικτική της ύηαρξης μιας σειράς δυσκολιών στη δημιουργία σχέσης με το άλλο φύλο, κακής  σχέσης της γυναίκας με τον εαυτό της και το σώμα της, υπερβολικών φόβων, ανα­στολών κοι ενοχικής στάσης απέναντι σιο σεξ. Πολλές φορές ουτές οι δυσκολίες καλύπτονται κάχω από την επίφαση ιδεολογικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων.

boro