ΣΟΚ: Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος: Ψευδής η αίτηση των υιών μου, γνωρίζω τα κίνητρά τους

Όπως έχει καταστεί γνωστό από την διαρροή του δικογράφου τους, οι υιοί μου, Παναγιώτης και Γεώργιος, κατέθεσαν αίτηση για την θέση μου σε δικαστική συμπαράσταση» αναφέρει σε δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος.

Παρεμβαίνοντας με δημόσια τοποθέτησή του στη δικαστική διαμάχη με τους γιους του, ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος προβαίνει στην κατηγορηματική δήλωση: «Η αίτηση αυτή είναι απολύτως ψευδής, τα δε κίνητρα γνωρίζω πολύ καλά».