Σκάνδαλο διορισμών στο Δημόσιο με πλαστούς τίτλους

Δεν έχει τέλος το σκάνδαλο του διορισμού στο Δημόσιο κατόχων παράνομων τίτλων σπουδών από παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης που μαίνεται εδώ και μια δεκαετία! H ΟΙΕΛΕ πληροφορήθηκε ότι τις προηγούμενες ημέρες υπεγράφη λίστα διοριστέων του διαγωνισμού 5Κ/2015 (ΦΕΚ 6/27-10-2015) του ΑΣΕΠ και οι εγγεγραμμένοι της λίστας διορίζονται άμεσα στο Δημόσιο.

Μετά από σύγκριση των στοιχείων από τους πλαστούς-παράνομους τίτλους ιδιωτικών ΤΕΕ με τους πίνακες διοριστέων του συγκεκριμένου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 κάτοχοι παράνομων, δήθεν «άριστων» (με είκοσι), τίτλων σπουδών από τα συγκεκριμένα ιδιωτικά ΤΕΕ στη λίστα, όπου τοποθετήθηκαν με βάση τον τίτλο αυτό.

Η Ομοσπονδία ζήτησε σήμερα με επιστολές της προς τον ΑΣΕΠ και τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης να γίνει άμεσα διαγραφή των κατόχων παράνομων τίτλων από τον συγκεκριμένο πίνακα διοριστέωνκαι να εφαρμοστεί σχετικό πόρισμα των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.. Αρ.Πρωτ.:Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1/ΕΜΠ1347) η οποία καλεί:

• Να προχωρήσει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα των σπουδαστών που κατέχουν παράνομους τίτλους. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι τίτλοι αυτοί (είτε αφορούν ανθρώπους που υπηρετούν σήμερα στο δημόσιο, είτε διεκδικούν διορισμό) είναι άκυροι και θα πρέπει να δώσουν εκ νέου εξετάσεις για να πιστοποιηθούν οι γνώσεις τους και να νομιμοποιηθεί ο τίτλος σπουδών τους.

• Να προχωρήσει η κυβέρνηση σε άμεση νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να τροποποιηθεί το άρθρο 24, παρ. 2 του Ν. 3577/2007 και να μην υπάρχει χρονικός προσδιορισμός στον έλεγχο των παρατυπιών των ιδιωτικών ΤΕΕ (δηλ. να ελέγχονται οι παρανομίες και πριν το 2004)

zougla