Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών : “Επιστήμες γης και περιβάλλον”

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της επανίδρυσης όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, ανακοινώνει την λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες Γης και…

Διαβάστε περισσότερα στο : HealthReportaz.gr