Προκηρύξεις για θέσεις εργασίας στο δημόσιο (ενημέρωση από τα ΚΕΠ)

Οι φορείς που αφορούν οι προκηρύξεις του δημοσίου αλλά και οι θέσεις που ζητούνται προς πρόσληψη τον μήνα Νοέμβριο.

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 16Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία- Εφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή
Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017): Πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών 3
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης: Πρόσληψη 2 ατόμων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Πρόσληψη 4 ατόμων
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 10 ατόμων
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Πρόσληψη 3 ατόμων
Ν.Π.Ι.Δ. «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Πρόσληψη έως 2 άτομα

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου (Α.Ε.Ν. Ηπείρου): Πρόσληψη Ε.Ε.Π

Δήμος Πύλου-Νέστορος: Πρόσληψη 5 ατόμων
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Βόλου: «Δ.Ο.Ε.Π.Α&Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»: Πρόσληψη 8 ατόμων

Δήμος Κρωπίας: Πρόσληψη 8 ατόμων
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.): Πρόσληψη 1 ατόμου

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας: Πρόσληψη 5 ατόμων…. 18

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων: Πρόσληψη 6 ατόμων
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δ. Αγίας Παρασκευής»: Πρόσληψη 71 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας: Πρόσληψη 2 άτομα

Αρχή Προσφυγών/Υ.Μ.Π.: Πρόσληψη 2 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) 23

δείτε εδώ το πλήρες αρχείο με τις προκηρύξεις

Όλες οι θέσεις εργασίας εδώ

dikaiologitika