Ο ρόλος των Συλλόγων Ασθενών

Οι οργανώσεις ασθενών παρείχαν παραδοσιακά υποστηρικτικό ρόλο στους ασθενείς, αλλά οι δραστηριότητές τους αναπτύσσονται συνεχώς και εξελίσσονται. Εδώ συζητείται η εξέλιξη των οργανώσεων των ασθενών και οι δραστηριότητές τους σε τρεις τομείς.

Υποστήριξη και παροχή συμβουλών

Ιστορικά, η…

Διαβάστε περισσότερα στο : HealthReportaz.gr