Μείωση των «λουκέτων» στην αγορά – Αύξηση στην έναρξη νέων επιχειρήσεων

Ενθαρρυντικά είναι τα σημάδια που εμφανίζονται στην αγορά, καθώς για πρώτη φορά στα χρόνια της κρίσης, το ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο του 2018 εμφανίζεται θετικό σε ποσοστό 17%.

Σύμφωνα με στοιχεία της βάσης δεδομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), το α΄τρίμηνο του 2018 ιδρύθηκαν 9.120 νέες επιχειρήσεις, όταν το ίδιο διάστημα πέρυσι είχε  αναγγελθεί η ίδρυση 7.794 επιχειρήσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Από την άλλη μεγάλη υποχώρηση καταγράφουν τα λουκέτα στην αγορά μιας και οι διαγραφές – διακοπές επιχειρήσεων μειώθηκαν το α’ τρίμηνο του 2018 κατά 44% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Ειδικότερα, το α’ τρίμηνο της φετινής χρονιάς διέκοψαν τη λειτουργία τους 4.837 επιχειρήσεις έναντι 8.622 το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Ειδικότερα:

  • Στην κατηγορία των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε), το α τρίμηνο του 2018 ιδρύθηκαν 184 επιχειρήσεις και διέκοψαν τη λειτουργία τους 162 έναντι 163 εγγραφών το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και 268 διαγραφών.
  • Στην κατηγορία των ατομικών επιχειρήσεων, το α’ τρίμηνο του 2018 συστάθηκαν 4.316 και διέκοψαν 3.348 έναντι 4.538 εγγραφών το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και 6.538 διαγραφών.
  • Στην κατηγορία των ΙΚΕ, το α τρίμηνο του 2018 συστάθηκαν 2.546 εταιρείες και διαγράφηκαν 191 (1.765 εγγραφές και 218 διαγραφές το α’ τρίμηνο του 2017)
  • Στην κατηγορία των ΕΠΕ, το α τρίμηνο του 2018 είχαμε 78 εγγραφές και 182 διαγραφές (80 εγγραφές και 480 διαγραφές το α’ τρίμηνο του 2017)

Ανάλογη θετική εικόνα παρουσιάζει και το ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών, αναφορικά με τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες επιχειρήσεις. Το α’ τρίμηνο του 2018 εγγράφηκαν 1.971 και διαγράφηκαν 916. Το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι οι εγγραφές ήταν 1142 και οι διαγραφές 1552.

newpost