Η απόρριψη του ενός διαφημιστικού σποτ από την Adidas ίσως αποδειχθεί ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Η απόρριψη του ενός διαφημιστικού σποτ από την Adidas ίσως αποδειχθεί ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ