Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδικευμένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής για νέους χειρουργούς

Οι νέοι χειρουργοί θα έχουν σύντομα την δυνατότητα να «μυηθούν» στις τεχνικές και τα «μυστικά» της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και να λάβουν το σχετικό πιστοποιητικό, αντλώντας από την εμπειρία και τις γνώσεις της ομάδας του Γενικού Χειρουργού-Λαπαροσκόπου Δρος Γώργου Σάμπαλη, Διευθυντή…

Διαβάστε περισσότερα στο : HealthReportaz.gr