Βόμβα απο τον Γιώργο Αυτιά στον ΣΚΑΙ! Αφορά όλες τις Ελληνικές οικογένειες !

Συνταξιούχοι τριών ταμείων

 

δικαιώθηκαν από τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς δεν πέτυχαν μόνο ότι ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης πρέπει να τους επιστρέψει τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά από τις συντάξεις τους, αλλά διατάσσει τον Φορέα τα ποσά που αναλογούν στον καθένα να καταβληθούν νομιμοτόκως (με επιτόκιο 6%) από την ημερομηνία επίδοσης των αγωγών τους στον ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για τρεις αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, όπου γίνονται δεκτές οι αγωγές συνταξιούχων τριών ταμείων οι οποίοι είχαν υποστεί περικοπές στις συντάξεις τους.

Οι 54 ενάγοντες που δικαιώθηκαν ανήκουν στο «Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων» (ΕΤΑΤ), στο Ταμείου Νομικών και στο «Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΤΑΠ-ΟΣΕ).

Ειδικότερα, (σύμφωνα με το dikastiko.gr) το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας επιδίκασε σε τρεις συνταξιούχους του ταμείου Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ποσά που ανέρχονται στον καθένα αντίστοιχα σε 12.817, 10.224 και 6.090 ευρώ. Με την την υπ’αριθ. 11424/2019 απόφαση του δικαστηρίου, στους τρεις συνταξιούχους επιστρέφονται οι περικοπές στις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις που έγιναν σύμφωνα με τον ν. 4093/2012, για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι και 31-12-2014.

Το δικαστήριο με άλλη απόφαση του (12098/2019) διέταξε την επιστροφή σε συνταξιούχο γυναίκα δικαστή, των ποσών που της αφαιρέθηκαν με βάσει τις περικοπές του άρθρου 38 του ν. 3863/2010, του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του πρώτου άρθρου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 του ν. 4093/2012, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2015 έως 30/6/2018.

Τέλος, το δικαστήριο δικαιώνει 50 συνταξιούχους σιδηροδρομικούς, ασφαλισμένους στο πρώην ΤΑΠ-ΟΣΕ στους οποίους σύμφωνα με την απόφαση 12108/2019, θα τους επιστραφούν οι περικοπές του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 του ν. 4093/2012, για το χρονικό διάστημα από 11/6/2015 έως 30/6/2016.

Σημειώνεται, ότι το διοικητικό Πρωτοδικείο με τις αποφάσεις του εναρμονίζεται πλήρως με τις οριστικές και αμετάκλητες υπ’ αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας που όχι μόνο αναγνωρίζουν ότι ο ΕΦΚΑ πρέπει να επιστρέψει τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά στους ενάγοντες, αλλά διατάσσει να καταβληθούν νομιμοτόκως (με επιτόκιο 6%) από την ημερομηνία επίδοσης της αγωγής στον Φορέα.