Έρχονται προσλήψεις στις Συγκοινωνίες!

Η πληροφορία προέρχεται από δύο διαφορετικές πηγές: Οι πρώτοι που ανοίξουν τον… χορό των προσλήψεων στις Συγκοινωνίες θα είναι οι ελεγκτές κομίστρου.

  • Πόσοι: 166
  • Πού: Οργανισμός Συγκοινωνιών (λεωφορεία, τρόλεϊ) – ΟΣΥ
  • Διάρκεια συμβάσεων: 8 μήνες
  • Πότε η προκήρυξη: Το συντομότερο δυνατόν
  • Παρασκήνιο: Οι προσλήψεις αυτές έχουν πάρει το «ΟΚ» από το υπερ-ταμείο. Επίσης, πιέζουν οι διοικήσεις των συγκοινωνιαkών φορέων
Ειδικότητες Θέσεις
ΔΕ Ελεγκτές Κομίστρου – Καταμετρητές 140
ΠΕ Διοικητικού 8
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 4
ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού 4
ΤΕ Οικονομικού 3
ΔΕ Διοικητικού