Έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη σεξουαλική ζωή των νέων έδειξε ότι οι περισσότεροι φοιτητές δεν είναι άπειροι στο σεξ

Το 76.5% όσων συμμετείχαν στην έρευνα και είναι γύρω στα 17-18 είπαν ότι το έχουν κάνει ήδη, και μάλιστα το 10,7% είπε ότι η πρώτη τους σεξουαλική επαφή έγινε όταν ήταν από 13 έως 15 χρονών.

Οταν η έρευνα συμπεριέλαβε και τις απαντήσεις μεγαλύτερων ανθρώπων (μέχρι 43 χρονών) οι περισσότεροι απάντησαν ότι έκαναν για πρώτη φόρα σεξ γύρω στα δεκαοκτώ και ένα 13% των νεαρών φοιτητών απάντησε ότι πρωτοέκαναν σεξ μετά τα δεκαοκτώ. Οι περισσότεροι από αυτούς το έκαναν με μεγαλύτερους ενώ το 34,1% το έχει κάνει με συνομήλικό του.

Σύμφωνα με την έρευνα τα αγόρια είναι πιο τολμηρά, αφού το 43,2% είπε ότι η πρώτη φορά ήταν ένα one night stand ενώ μόνο το 0.5% των κοριτσιών είπε ότι έχασε την παρθενιά του με αυτόν τον τρόπο.

Επίσης τα αγόρια έχουν και περισσότερες εμπειρίες αφού το 38,6% είπε ότι το έχει κάνει με τρεις ή και παραπάνω γυναίκες μέσα στον τελευταίο χρόνο ενώ μόνο το 11.3% των κοριτσιών απάντησε το ίδιο.

Συμπερασματιά οι ερευνητές προτείνουν πως για να έχουν οι νέοι άνθρωποι ομαλή σεξουαλική ζωή θα πρέπει από μικρή ηλικία, όταν δηλαδή βρίσκονται στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, να μαθαίνουν πράγματα για το σεξ και να αρχίζουν τη σεξουαλική αγωγή

patranews